VIP naar Landelijke Sovondag

Het logo van Sovon prijkte op de tafelvlag van Very Important Pheasant. Want op 29 november 2014 ging mijn gesponsorde Fazant naar de Landelijke Dag van Sovon in Ede, het jaarlijkse evenement voor vogeltellend Nederland.

En ik was mee! Met o.a. VIP-canvasprints, een selectie van mijn schilderijen, en niet te vergeten nieuwe geschilderde ansichten. Leuk was de nieuwe canvasprint Graszanger in Sovonlandschap. Een deel opbrengst ging, en gaat nog steeds, naar de vogelatlas van Sovon.