Dirk Moerbeek - graszanger - beeldend kunstenaar in Oost-Groningen - vogels in de kunst - birds and art   

Graszanger in Sovonlandschap

Deel opbrengst naar Sovon vogelatlas.

© 2018 Dirk Moerbeek.Een Graszanger in karakteristiek Sovonbiotoop: het staafdiagram.

Voor wie Sovon niet kent, het is een organisatie van en voor vogeltellers in Nederland. Om de zoveel jaar publiceren ze hun tellingen in een fraai uitgegeven atlas. Hun nieuwste project is de atlas voor broed- en wintervogels. Je kunt ze helpen door een soort te sponsoren (zo sponsor ik, hoe kan het ook anders, de Fazant).

Om Sovon te steunen, heb ik mijn Graszangertekening uitgebracht als canvasprint. Voor een 25 x 40 cm doek betaal je EUR 55, waarvan EUR 10 naar het atlasproject gaat.

Actie loopt tot en met 31 dec 2018.© 2018 Dirk Moerbeek.

Graszanger